ഗുണമേന്മ

SAKY സ്റ്റീൽ ബിസിനസ് തത്വങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഗുണനിലവാരം.ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറവും എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിന് ഗുണനിലവാര നയം ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നു.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വിശ്വസനീയമായ വെണ്ടർ എന്ന അംഗീകാരം നേടാൻ ഈ തത്വങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു.SAKY STEEL ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ വിശ്വസിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഈ ട്രസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ചിത്രത്തെയും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്ഥിരമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

സ്ഥിരമായ ഓഡിറ്റുകളും സ്വയം വിലയിരുത്തലുകളും മൂന്നാം കക്ഷി പരിശോധനകളും (BV അല്ലെങ്കിൽ SGS) വഴി പാലിക്കൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന കർശനമായ നിർബന്ധിത ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രസക്തമായ വ്യവസായത്തിനും നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉദ്ദേശിച്ച ആപ്ലിക്കേഷനും സാങ്കേതിക ഡെലിവറി വ്യവസ്ഥകളും അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ സവിശേഷതകളും അനുസരിച്ച്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിലവാരം പുലർത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പരിശോധനകൾ നടത്താവുന്നതാണ്.വിനാശകരവും അല്ലാത്തതുമായ പരിശോധനയ്‌ക്കായി വിശ്വസനീയമായ പരിശോധനയും അളക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സൃഷ്ടികളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തുന്നത്.ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്‌ത 'ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് മാനുവൽ' ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പ്രദായം സ്ഥാപിക്കുന്നു.

സ്പെക്ട്രം ടെസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക

സ്പെക്ട്രം ടെസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക

കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ടെസ്റ്റ്

ഇരിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ഉപകരണം

സിഎസ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ടെസ്റ്റ്

സിഎസ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ടെസ്റ്റ്

മെക്കാനിക്കൽ പരിശോധന

മെക്കാനിക്കൽ പരിശോധന

ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ്

ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ്

കാഠിന്യം എച്ച്ബി ടെസ്റ്റ്

കാഠിന്യം എച്ച്ബി പരിശോധന

കാഠിന്യം HRC Test.jpg

കാഠിന്യം HRC പരിശോധന

വാട്ടർ-ജെറ്റ് ടെസ്റ്റ്

വാട്ടർ-ജെറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്

എഡ്ഡി-കറന്റ് ടെസ്റ്റ്

എഡ്ഡി-കറന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്

അൾട്രോസോണിക് പരിശോധന

അൾട്രോസോണിക് പരിശോധന

നുഴഞ്ഞുകയറ്റ പരിശോധന

നുഴഞ്ഞുകയറ്റ പരിശോധന

ഇന്റർഗ്രാനുലാർ കോറഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്

ഇന്റർഗ്രാനുലാർ കോറഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്