Ხარისხის გარანტია

ხარისხი არის SAKY STEEL ბიზნესის პრინციპების განუყოფელი ნაწილი. ხარისხის პოლიტიკა გვეხმარება მივაწოდოთ პროდუქტები და მომსახურება, რომლებიც აღემატება მომხმარებელთა მოლოდინს და აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს. ეს პრინციპები დაგვეხმარა მივიღოთ აღიარება, როგორც სანდო გამყიდველი, მსოფლიოს მომხმარებლებისგან. SAKY STEEL პროდუქტებს ენდობიან და ირჩევენ მომხმარებლები მთელ მსოფლიოში. ეს ნდობა ემყარება ჩვენს ხარისხის იმიჯს და ჩვენს რეპუტაციას, რომ მუდმივად მივაწოდეთ მაღალი ხარისხის პროდუქტები.

ჩვენ გვაქვს მკაცრი სავალდებულო ხარისხის სტანდარტები, რომელთა შესაბამისად ხდება რეგულარული აუდიტისა და თვითშეფასების და მესამე მხარის ინსპექტირების (BV ან SGS) შემოწმება. ეს სტანდარტები უზრუნველყოფს პროდუქციის წარმოებას და მომარაგებას, რომელიც არის შესანიშნავი ხარისხის და შეესაბამება შესაბამის ინდუსტრიულ და მარეგულირებელ სტანდარტებს იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ.

დანიშნულებისამებრ გამოყენებისა და ტექნიკური მიწოდების პირობების ან მომხმარებლის მახასიათებლების გათვალისწინებით, შესაძლებელია ჩატარდეს სხვადასხვა სპეციფიკური ტესტები, რათა უზრუნველყოს უმაღლესი ხარისხის სტანდარტების დაცვა. სამუშაოები აღჭურვილია საიმედო საცდელი და საზომი მოწყობილობებით დესტრუქციული და არა დესტრუქციული ტესტირებისთვის.

ყველა ტესტს ატარებს გაწვრთნილი ხარისხის პერსონალი, ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის სახელმძღვანელო მითითებების შესაბამისად. დოკუმენტურად დაწერილი 'ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო' ადგენს ამ სახელმძღვანელო მითითებებს.

გაუმკლავდეს სპექტრის ტესტი

გაუმკლავდეს სპექტრის ტესტი

ქიმიური შემადგენლობის ტესტი

მჯდომარე სპექტრული ინსტრუმენტი

CS ქიმიური შემადგენლობის ტესტი

CS ქიმიური შემადგენლობის ტესტი

მექანიკური ტესტირება

მექანიკური ტესტირება

ზემოქმედების ტესტირება

ზემოქმედების ტესტირება

სიმტკიცე HB ტესტი

სიმტკიცე HB ტესტირება

სიმტკიცე HRC Test.jpg

სიმტკიცე HRC ტესტირება

წყლის რეაქტიული ტესტი

წყლის რეაქტიული ტესტირება

ედი-მიმდინარე ტესტი

ედი-მიმდინარე ტესტირება

ულტრაბგერითი ტესტირება

ულტრაბგერითი ტესტირება

შეღწევადობის ტესტირება

შეღწევადობის ტესტირება

ინტერგრანულარული კოროზიის ტესტირება

ინტერგრანულარული კოროზიის ტესტირება