Διασφάλιση ποιότητας

Η ποιότητα είναι αναπόσπαστο μέρος των Επιχειρηματικών Αρχών της SAKY STEEL.Η πολιτική ποιότητας μας καθοδηγεί να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών και πληρούν όλα τα πρότυπα.Αυτές οι αρχές μας βοήθησαν να λάβουμε την αναγνώριση ως έμπιστος προμηθευτής από πελάτες σε όλο τον κόσμο.Τα προϊόντα SAKY STEEL είναι αξιόπιστα και επιλέγονται από πελάτες σε όλο τον κόσμο.Αυτή η εμπιστοσύνη βασίζεται στην ποιοτική μας εικόνα και στη φήμη μας για τη συνεχή παράδοση προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Έχουμε θεσπίσει αυστηρά υποχρεωτικά πρότυπα ποιότητας με τα οποία επαληθεύεται η συμμόρφωση μέσω τακτικών ελέγχων και αυτοαξιολογήσεων και επιθεωρήσεων τρίτων (BV ή SGS).Αυτά τα πρότυπα διασφαλίζουν ότι κατασκευάζουμε και προμηθεύουμε προϊόντα που είναι εξαιρετικής ποιότητας και συμμορφώνονται με τα σχετικά βιομηχανικά και ρυθμιστικά πρότυπα στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Ανάλογα με την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις τεχνικές συνθήκες παράδοσης ή τις προδιαγραφές του πελάτη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ποικιλία ειδικών δοκιμών για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.Τα έργα έχουν εξοπλιστεί με αξιόπιστο εξοπλισμό δοκιμών και μέτρησης για καταστροφικές και μη καταστροφικές δοκιμές.

Όλες οι δοκιμές πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο ποιοτικό προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.Το τεκμηριωμένο «Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας» καθιερώνει την πρακτική σχετικά με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές.

Δοκιμή φάσματος χειρισμού

Δοκιμή φάσματος χειρισμού

Δοκιμή χημικής σύνθεσης

Φασματικό όργανο καθιστών

Δοκιμή χημικής σύνθεσης CS

Δοκιμή χημικής σύνθεσης CS

Μηχανική δοκιμή

Μηχανική δοκιμή

Δοκιμή κρούσης

Δοκιμή κρούσης

Δοκιμή HB σκληρότητας

Δοκιμή HB σκληρότητας

Δοκιμή HRC σκληρότητας.jpg

Δοκιμή HRC σκληρότητας

Δοκιμή πίδακα νερού

Δοκιμή με πίδακα νερού

Δοκιμή δινορρευμάτων

Δοκιμή δινορρευμάτων

Δοκιμή Υπερήχων

Δοκιμή Υπερήχων

δοκιμή διείσδυσης

Δοκιμή διείσδυσης

Διακοκκώδης Δοκιμή Διάβρωσης

Διακοκκώδης Δοκιμή Διάβρωσης