Διασφάλιση ποιότητας

Η ποιότητα είναι αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών αρχών του SAKY STEEL. Η πολιτική ποιότητας μας καθοδηγεί στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών και πληρούν όλα τα πρότυπα. Αυτές οι αρχές μας βοήθησαν να αποκτήσουμε την αναγνώριση ως αξιόπιστου πωλητή από πελάτες σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα SAKY STEEL εμπιστεύονται και επιλέγονται από πελάτες σε όλο τον κόσμο. Αυτή η εμπιστοσύνη βασίζεται στην ποιοτική εικόνα μας και στη φήμη μας για τη συνεπή παράδοση προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Διαθέτουμε αυστηρά υποχρεωτικά πρότυπα ποιότητας βάσει των οποίων επαληθεύεται η συμμόρφωση μέσω τακτικών ελέγχων και αυτοαξιολόγησης και επιθεωρήσεων τρίτων (BV ή SGS). Αυτά τα πρότυπα διασφαλίζουν ότι κατασκευάζουμε και προμηθεύουμε προϊόντα άριστης ποιότητας και συμμορφώνονται με τα σχετικά βιομηχανικά και κανονιστικά πρότυπα στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Ανάλογα με την προβλεπόμενη εφαρμογή και τους τεχνικούς όρους παράδοσης ή τις προδιαγραφές του πελάτη, μπορεί να πραγματοποιηθεί ποικιλία συγκεκριμένων δοκιμών για να διασφαλιστεί ότι διατηρούνται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Τα έργα έχουν εξοπλιστεί με αξιόπιστο εξοπλισμό δοκιμών και μετρήσεων για καταστροφικές και μη καταστροφικές δοκιμές.

Όλες οι δοκιμές πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό ποιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Το τεκμηριωμένο «Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας» καθορίζει την πρακτική σχετικά με αυτές τις οδηγίες.

Χειριστείτε τη δοκιμή φάσματος

Χειριστείτε τη δοκιμή φάσματος

Δοκιμή χημικής σύνθεσης

Καθιστικό φασματικό όργανο

Δοκιμή χημικής σύνθεσης CS

Δοκιμή χημικής σύνθεσης CS

Μηχανικές δοκιμές

Μηχανικές δοκιμές

Δοκιμή επιπτώσεων

Δοκιμή επιπτώσεων

Δοκιμή σκληρότητας HB

Δοκιμή σκληρότητας HB

Δοκιμή σκληρότητας HRC.jpg

Δοκιμή σκληρότητας HRC

Δοκιμή πίδακα νερού

Δοκιμή πίδακα νερού

Δοκιμή Eddy-Current

Έντι-Τρέχουσα δοκιμή

Υπερηχητική δοκιμή

Υπερηχητική δοκιμή

δοκιμή διείσδυσης

Δοκιμή διείσδυσης

Διακρατική δοκιμή διάβρωσης

Διακρατική δοκιμή διάβρωσης