Sigurimi i Cilësisë

Cilësia është një pjesë integrale e Parimeve të Biznesit SAKY STEEL.Politika e cilësisë na udhëzon për të ofruar produkte dhe shërbime që tejkalojnë pritjet e klientëve dhe plotësojnë të gjitha standardet.Këto parime na kanë ndihmuar të marrim njohjen si një shitës i besuar nga klientët në mbarë botën.Produktet SAKY STEEL janë të besuara dhe të zgjedhura nga klientët në të gjithë botën.Ky besim bazohet në imazhin tonë cilësor dhe në reputacionin tonë për ofrimin e vazhdueshëm të produkteve me cilësi të lartë.

Ne kemi standarde të rrepta të detyrueshme të cilësisë, kundrejt të cilave verifikohet përputhshmëria nëpërmjet auditimeve dhe vetëvlerësimeve të rregullta dhe inspektimeve të palëve të treta (BV ose SGS).Këto standarde sigurojnë që ne të prodhojmë dhe furnizojmë produkte që janë të cilësisë së shkëlqyer dhe që janë në përputhje me standardet përkatëse të industrisë dhe rregullatore në vendet në të cilat operojmë.

Në varësi të aplikimit të synuar dhe kushteve teknike të dorëzimit ose specifikimeve të klientit, mund të kryhen një sërë testesh specifike për të siguruar ruajtjen e standardeve më të larta të cilësisë.Punimet janë pajisur me pajisje testuese dhe matëse të besueshme për testime shkatërruese dhe jo destruktive.

Të gjitha testet kryhen nga personel cilësor i trajnuar në përputhje me udhëzimet e sistemit të Sigurimit të Cilësisë."Manuali i Sigurimit të Cilësisë" i dokumentuar vendos praktikën në lidhje me këto udhëzime.

Testi i spektrit të trajtuar

Testi i spektrit të trajtuar

Testi i përbërjes kimike

Instrument spektral i ulur

Testi i përbërjes kimike CS

Testi i përbërjes kimike CS

Prova mekanike

Prova mekanike

Testimi i ndikimit

Testimi i ndikimit

Testi HB i fortësisë

Testimi i ngurtësisë HB

Testi HRC i fortësisë.jpg

Testimi i ngurtësisë HRC

Testi me rrymë uji

Testimi me avion uji

Testi Eddy-Current

Testimi i rrymës vorbull

Testimi me ultratinguj

Testimi me ultratinguj

testimi i penetrimit

Testimi i penetrimit

Testimi i korrozionit ndërgranular

Testimi i korrozionit ndërgranular